Duurzame ontwikkeling

Een ontwikkeling van de samenleving die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.
In hoofdlijnen bestaat duurzame ontwikkeling uit drie dimensies:
Maatschappij, Ecologie en Economie.
Ook wel uitgedrukt in de drie P's: People, Planet, Profit.
Artheon verbindt een vierde P...: Die van Passion.
Kunst is Passion.
Passion inspireert mensen in beweging te komen.