Doelen

1. Het doel van Artheon is met de opbrenst uit verkoop ondersteuning te bieden aan kunstenaars en ambachtslieden uit
    ontwikkelingslanden. M.a.w.Artists for Artists......
    De verbinding tussen kunst ecologie en ontwikkelingssamenwerking ontstaat.
2. Mensen inspireren en enthousiasmeren om ook creatief aan de slag te gaan met gebruikt materiaal.
3. Mensen bewust maken van hergebruik en duurzaamheid.