Verbinding kunst en ecologie

ArTheon nodigt kunstenaars uit werk te vervaardigen uit gerecycled materiaal met de bedoeling de aandacht te vestigen op hergebruik van materiaal.
Door het werk ten toon te stellen inspireert het wellicht bezoekers van Artheon ook creatief aan de slag te gaan met gerecycled materiaal.
Op deze wijze tracht ArTheon bezoekers te enthousiasmeren voor duurzaamherid.